آخرین اخبار

محصولات جدید
ویترین ویژه
جستجو
بازدیدکنندگان: 2592389
بخش فنی و تعمیرات
 

دوشنبه 29 شهريور 1400

صفحه اصلی arrow گروه محصولات arrow دستگاه های آنالیتیکال arrow ستون GC

ستون GC چاپ E-mail

vertical.png

توفیق آزمای ایلیا نماینده انحصاری کمپانی VERTICAL

تکنولوژی امریکا

ستون GC

 

 

 

request_laboratory_equipments_tofico.ir.png

 

 


gc_column.png

ستون Vertibond GC از مواد شیمیایی پلیمری با کیفیت بالا   ( High Quality ) که بر روی سطح داخلی لوله های موئین از جنس Fused Silica  پوشانده شده است ، تحت شرایط کنترل شده و دقیق تولید شده اند که نتیجه آن کیفیت بالای جداسازی و نیز تکرار پذیری     ( Lot-to-Lot Reproducibility ) بسیار عالی می باشد .

 

 

 

gc-columns-www.tofico.ir.png

 

 

 

هر ستون Vertibond به صورت جداگانه بوسیله آزمایشگاه های QC کمپانی برای کنترل عملکرد ستون، آزمایش شده اند. بنـابرایـن همـراه هـر سـتون یـک گـزارش عملکرد                    ( Performance Report ) آزمایش ستون در بالاترین دمای ممکن می باشد.

جدول انتخاب و کاتالوگ ستون GC :

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
 :Phase
 100%Dimethylpolysiloxane
USP Designation: G1, G2, G38
Company: VERTICAL
دارای فاز ساکن غیر قطبی , ستونی عالی برای مصارف عمومی , دارای تحمل دمای بالا
 : VertiBond 1
دارای فاز ساکن غیر قطبی , ستونی بدون نشت برای کاربردهای MS یا آنالیز در مقادیر بسیار کم , دارای تحمل دمای بالا
: VertiBond 1ms
دارای فاز ساکن غیر قطبی , ستونی عالی برای مصارف عمومی , تحمل دمای بالا تا 400 درجه
: VertiBond 1ht
ستون های معادل سایر کمپانی ها
SGE Alltech Supelco Agilent Restek
BP1
BP1-PONA
BPX1-SimD
AT-1
AT-sulfur
EC-1
SPB-1
MDN-1
SPB-1 TG
Simplicity-1
SPB-1-Sulfer
SPB-HAP
HP-1
HP-1ms
MET-1
HP-101
HP-PONA
Rtx-1
Rtx-1ms
Rtx-1PONA
MXT-1
Rtx-1 F&F

J&W Phenomenex OV Varian

DB-1
DB-1ms
DB-1ht
SE-30
DB-2887
DB-1EVDX
ZEBRON ZB-1 OV-1 CP-Sil 5 CB
CP-Sil 5 CB MS
کاربرد :
vertibond 1 : مصارف عمومی , حشره کش ها , اسید های چرب , سوخت پروپان , عطر ها , فلوگزتین , هالو کربن , آروماتیک ها , الکل ها
vertibond 1ms : آمین های فرار ,
vertibond 1ht : سوخت دیزل

ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
 :Phase
5% Phenyl
95% Dimethylpolysiloxane

USP Designation: G27, G36
Company: VERTICAL
دارای فاز ساکن نیمه قطبی , تحمل دمای بالا , ستونی با کیفیت بالا
: VertiBond 5
دارای فاز ساکن نیمه قطبی , ستونی بدون نشت برای کاربردهای MS یا آنالیز در مقادیر بسیار کم , ستونی عالی برای مصارف عمومی
: VertiBond 5ms
دارای فاز ساکن نیمه قطبی , ستونی عالی برای مصارف عمومی , تحمل دمای بالا تا 400 درجه : VertiBond 5ht
ستون های معادل سایر کمپانی ها
SGE Alltech Supelco Agilent Restek
BP5
BPX5
BPHT5
AT-5
EC-5
MDN-5
SPB-5
PTE-5
Simplicity-5
MDN-5S
HT-5
SAC-5
HP-5
HP-5ms
HP-PAS-5
Rtx-5
MXT-5
XTI-5
Rtx-5ms

J&W Phenomenex OV Varian

DB-5
DB-5ms
DB-5ht
DB-5.625
SE-54
SE-52
DB-5msEVDX
ZEBRON ZB-5 OV-5 CB-Sil 8 CB
CB-Sil 8 CB MS
کاربرد:
vertibond 5 : حشره کش ها , فتالات ها , هیدروکربن های کلرینه ,آفت کش های نیتروژن دار ,میکروب کش های کلرینه ,هیدروکربن های آروماتیک ,حلال های  آروماتیک , فنول ها , الکل ها , آنتی اکسیدان های فنولیک , نیتروزامین
vertibond 5ms : آفت کش ها , Dioxin , نیتروزامین
vertibond 5ht : ایرگانوکس , مشتقات بنزن ,

ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
: Phase
35% Phenyl
65% Dimethylpolysiloxane
USP Designation: G42
Company: VERTICAL
دارای فاز ساکن نیمه قطبی , تحمل دمای بالا , ستونی با کیفیت بالا : VertiBond 35
دارای فاز ساکن نیمه قطبی,ستونی بدون نشت برای کاربردهای MS یا آنالیز در مقادیر بسیار کم , تحمل دمای بالا : VertiBond 35ms
ستون های معادل سایر کمپانی ها
SGE Alltech Supelco Agilent Restek
BPX35
BPX608
AT-35 MDN-35
SPB-35
SPB-608
HP-35
HP-35ms
Rtx-35
MXT-35

J&W Phenomenex OV Varian

DB-35
DB-35ms
ZEBRON ZB-35 OV-11

کاربرد :
vertibond 35 : ضد افسردگی های 3 حلقه ای , آمی تریپتیلین , ایمی پرامین , تست مخلوط آمین , حشره کش های ارگانوکلرینه , توکوفرول ها ,
vertibond 35ms : آفت کش های تریازین ,

ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
 :Phase
50% Phenyl
50% Dimethylpolysiloxane
USP Designation: G3
Company: VERTICAL
دارای فاز ساکن نیمه قطبی , تحمل دمای بالا , ستونی با کیفیت بالا : VertiBond 17
دارای فاز ساکن نیمه قطبی , ستونی بدون نشت برای کاربردهای MS یا آنالیز در مقادیر بسیار کم , تحمل دمای بالا
: VertiBond 17ms
دارای فاز ساکن نیمه قطبی , تحمل دمای بالا تا 400 درجه , ستونی با کیفیت بالا : VertiBond17ht
ستون های معادل سایر کمپانی ها
SGE Alltech Supelco Agilent Restek
BPX50 AT-50 SP-2250
SPB-17
SPB-50
HP-17
HP-50+
Rtx-50
MXT-50

J&W Phenomenex OV Varian

DB-17,DB-17ht
DB-17ms
DB-17EVDX
ZEBRON ZB-50 OV-17 CP-Sil 24 CB
کاربرد :
vertibond 17 : استر های فتالات , حشره کش های ارگانو فسفره ,
vertibond 17ms : داروهای استاندارد اسب دوانی , مواد توهم زا ,
vertibond 17ht : تری گلیسیرید های کره , تری گلیسیرید ها

ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
:Phase
50% Cyanopropylphenyl
50% Dimethylpolysiloxane
USP Designation: G19
Company: VERTICAL
دارای فاز ساکن نیمه قطبی , تحمل دمای بالا , ستونی با کیفیت بالا
: VertiBond 225
ستون های معادل سایر کمپانی ها
SGE Alltech Supelco Agilent Restek
BP225 AT-225

Rtx-225

J&W Phenomenex OV Varian

DB-225
OV-225 CP-Sil 43 CB
 کاربرد :
vertibond 225 : قند ها ,


ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
 :Phase
 14% Cyanopropylphenyl
86% Dimethylpolysiloxane
USP Designation: n/a
Company: VERTICAL
دارای فاز ساکن نیمه قطبی , تحمل دمای بالا , ستونی با کیفیت بالا : VertiBond 1701
ستون های معادل سایر کمپانی ها :
SGE Alltech Supelco Agilent Restek
BP10 AT-1701 SPB-1701 HP-1701
HP-PAS-1701
Rtx-1701
MXT-1701

J&W Phenomenex OV Varian

DB-1701
DB-1701P
ZEBRON ZE-1701 OV-1701 CP-Sil 19 CB
 کاربرد :
vertibond 1701 : حشره کش های ارگانوکلرینه , باربیتورات ها , ضد صرع ها , کتون های حلقوی و نیتروآروماتیک ها

 


ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
 :Phase
6% Cyanopropylphenyl
94% Dimethylpolysiloxane
USP Designation: G43
Company: VERTICAL
دارای فاز ساکن نیمه قطبی , تحمل دمای بالا , ستونی با کیفیت بالا
: VertiBond 1301
دارای فاز ساکن نیمه قطبی , تحمل دمای بالا , ستونی با کیفیت بالا
: VertiBond 624
ستون های معادل سایر کمپانی ها :
SGE Alltech Supelco Agilent Restek
BP624 AT-624
AT-1301
SPB-1301
SPB-624
HP-1301
HP-624
Rtx-1301
Rtx-624
MXT-1301
MXT-624

J&W Phenomenex OV Varian

DB-1301
DB-624
DB-VRX
ZEBRON ZB-624 OV-624
OV-1301
CP-1301
CP-Select-624 CB
 کاربرد :
vertibond 1301
: باقیمانده های حلال های آلی در محصولات دارویی , حشره کش ها و آفت کش ها , هیدروکربن های کلرینه , حلال های آلی فرار
vertibond 624 : آلوده کننده های محیط زیست , کلروفلوروکربن ها , تری هالومتان ها , ترکیبات آلی هالوژنه و غیر هالوژنه فرار

ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
 :Phase
Polyethylene glycol
USP Designation: G14, G15, G16, G39
Company: VERTICAL
دارای فاز ساکن با قطبیت بالا , تحمل دمای بالا , ستونی با کیفیت بالا
: VertiBond WAX
دارای فاز ساکن با قطبیت بالا , ستونی بدون نشت برای کاربردهای MS یا آنالیز در مقادیر بسیار کم , تحمل دمای بالا :  VertiBond WAXms
ستون های معادل سایر کمپانی ها
SGE Alltech Supelco Agilent Restek
BP20 AT-Wax
EC-Wax
Supelcowax 10
Omegawax
Simplicity Wax
Carbowax Amine
HP-20M
HP-Wax
HP-INNOwax
HP-Basic Wax
Stabilwax
Rtx-Wax
MXT-Wax
Stabilwax-DB

J&W Phenomenex OV Varian

DB-Wax
Carbowax-20M
DB-WAXetr
CAM
ZEBRON ZB-WAX Carbowax 20M CP-Wax 52 CB
CP-Wax 57 CB
کاربرد :
vertibond wax : الکل ها , آلدئید ها , کتون ها , ایزومر های آروماتیک , دیول ها , متیل استر های اسید چرب ,
vertibond waxms : حلال های پاک کننده , الکل ها

ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
 :Phase
Nitroterephthalic acid-modified
polyethylene glycol
USP Designation: G25, G35
Company: VERTICAL
دارای فاز ساکن با قطبیت بالا , دارای تحمل به نمونه های پایه آبی و اسیدی , تحمل دما تا 250 درجه
: VertiBond AqWAX
ستون های معادل سایر کمپانی ها
SGE Alltech Supelco Agilent Restek
BP21 AT-1000
EC-1000
Nukol
SPB-1000
HP-FFAP Stabilwax-DA

J&W Phenomenex OV Varian

DB-FFAP ZEBRON ZB-FFAP OV-351 CP-Wax 58 CB
 کاربرد :
vertibond Aqwax : ترکیبات اسیدی , فنول ها , اسید های چرب آزاد , اسید های آلی محلول در آب , آسپرین , ایبوپروفن

ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
 :Phase
20%-Phenyl
80%-Dimethylpolysiloxane
USP Designation: G28, G32
Company: VERTICAL
دارای فاز ساکن نیمه قطبی , تحمل دمای بالا , ستونی با کیفیت بالا
: VertiBond 20
ستون های معادل سایر کمپانی ها
SGE Alltech Supelco Agilent Restek

AT-20
EC-20


Rtx-20
MTX-20

J&W Phenomenex OV VarianOV-20
کاربرد :
vertibond 20 : داروهای ضد سرع , فنوباربیتال , والپاروئیک , پریمیدون , اتوسوکسیماید, ضد افسردگی ها , آمیتریپتیلین , ایمیپرامین , کلومیپرامین , بنزودیازپین ها , دیازپام , لورازپام , کلونازپام , آلپرازولام ,

ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
:Phase
50% Trifluoropropyl
50% Methylpolysiloxane

USP Designation: G6
Company: VERTICAL
دارای فاز ساکن با قطبیت بالا , تحمل دمای بالا , ستونی با کیفیت بالا
: VertiBond 210
ستون های معادل سایر کمپانی ها
SGE Alltech Supelco Agilent Restek

AT-210

Rtx-200

J&W Phenomenex OV Varian

DB-210
DB-200

OV-210
 کاربرد :
vertibond 210 : فنول , نیتروزامین , حشره کش های کلرینه , هیدروکربن های کلرینه , آفت کش های کلروفنوکسی , 

ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
 :Phase
10% Cyanopropylphenyl
90% bis Cyanopropylpolysiloxane
USP Designation: G5, G8
Company: VERTICAL
دارای فاز ساکن با قطبیت بالا , مخصوص ایزومر های FAME و cis/trans , تحمل دمای بالا
: VertiBond Silar90
ستون های معادل سایر کمپانی ها
SGE Alltech Supelco Agilent Restek
BP70 AT-Silar-90 SP-2340
SP-2380
HP-88 Rtx-2330
Rtx-2340

J&W Phenomenex OV Varian

DB-23

CP-SIL188
کاربرد :
vertibond Silar90 : متیل استر های اسید های چرب  , Dioxin , FAMEs , PUFA

ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
:Phase
Molecular sieve 5A
USP Designation: n/a
Company: VERTICAL
دارای فاز ساکن Molecular Sieve 5A , ایده ال برای آنالیز گازهای پایدار در دمای معمولی کمتر از 5 دقیقه
 : VertiBond Molsieve
ستون های معادل سایر کمپانی ها :
SGE Alltech Supelco Agilent Restek

AT-Molesieve Molsieve 5A HP-PLOT/Molsieve Rt-Msieve 5A

J&W Phenomenex OV Varian

GS-Molsieve

CP-Molsieve 5A
 کاربرد :
vertibond Molsive : گازهای پایدار , آرگن , اکسیژن , نیتروژن , مونواکسیدکربن , نئون , زنون , متان , پروپان , بوتان

ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
 :Phase
Porous Divinylbenzene Polymer
USP Designation: n/a
Company: VERTICAL
ستون PLOT , تحمل دمای بالا  , ستونی با کیفیت بالا
: VertiBond Q
ستون های معادل سایر کمپانی ها :
SGE Alltech Supelco Agilent Restek

AT-Q Supel-Q-PLOT HP-PLOT/Q Rt-QPLOT

J&W Phenomenex OV Varian

GS-Q

CP-PoraPLOT Q
 کاربرد :
vertibond Q : هیدروکربن های سبک , اتیلن اکساید , کلروفلوروکربن , متان , ترکیبات سولفور در هگزان ,

ستون GC

pdf3.png
دانلود کاتالوگ
 :Phase
Deactivated Aluminum Oxide
USP Designation: n/a
: Company
 VERTICAL
ستون PLOT , تحمل دمای بالا  , ستونی با کیفیت بالا : VertiBond Alumina
ستون های معادل سایر کمپانی ها
SGE Alltech Supelco Agilent Restek

AT-Alumina Alumina-PLOT GS-Alumina Rt-AluminaPLOT

J&W Phenomenex OV Varian

GS-Alumina

CP-AL2CO3/ Na2SO4
 کاربرد :
vertibond Alumina : هیدروکربن های سبک در صنایع شیمیایی و پتروشیمی , ایزوبوتان , اتان , متان ,پنتان , پروپیلن ,

ستون GC

 

request_laboratory_equipments_tofico.ir.png

 

 

 

 

 

ابر برچسب :

ستون , GC ستون کروماتوگرافی  , کروماتوگرافی گازی ,  نماینده انحصاری فروش ستون , Gc  کروماتوگرافی گازی Molecular sieve 5A Porous Divinylbenzene Polymer , SGE , Varian , OV , Phenomenex , J&W, Vertical , Vertibond , Restek , Deactivated Aluminum Oxide , Agilent , Supelco , Alltech  , Cyanopropylphenyl , bis Cyanopropylpolysiloxane , Trifluoropropyl , Methylpolysiloxane , Phenyl , Dimethylpolysiloxane , polyethylene glycol , Nitroterephthalic acid-modified , Polyethylene glycol , Dimethylpolysiloxane , Dimethylpolysiloxane , Cyanopropylphenyl , Dimethylpolysiloxane , G5, G8 , G6 , G14, G15, G16, G39 , G28, G32 , G43 , G19 , G3 , G27, G36 , G1, G2, G38 ,هیدروکربن های سبک در صنایع شیمیایی , پتروشیمی , ایزوبوتان , اتان , متان ,پنتان , پروپیلن , گازهای پایدار , آرگن , اکسیژن , نیتروژن , مونواکسیدکربن , نئون , زنون , متان , پروپان , بوتان , متیل استر های اسید های چرب  Dioxin , FAMEs , PUFA , داروهای ضد سرع , فنوباربیتال , والپاروئیک , پریمیدون , اتوسوکسیماید, ضد افسردگی ها , آمیتریپتیلین , ایمیپرامین , کلومیپرامین , بنزودیازپین ها , دیازپام , لورازپام , کلونازپام , آلپرازولام ,

 

 

 

منوی اصلی

تماس سریع
آدرس دفتر
 تهران، خیابان دکترفاطمی
روبروی وزارت کشور
خیابان چهارم، پلاک 21، واحد 3

تلفن:  31 -88981429 -021
تلفکس:     88980309 -021
ایمیل:     tofico@tofico.ir

ساعات تماس تلفنی با شرکت
از 8 صبح تا 5 بعدازظهر
e-mail درسایر اوقات تماس با

عضویت
نام کاربری
کلمه عبور

فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت
 

© Copyright 2008. TOFICO . All rights reserved.