آخرین اخبار

محصولات جدید
ویترین ویژه
جستجو
بازدیدکنندگان: 2307003
بخش فنی و تعمیرات
 

پنجشنبه 1 اسفند 1398

صفحه اصلی arrow اخبار

فروش دستگاه آون ( فور ) چاپ E-mail

فروش دستگاه آون ( فور )

مشاهده کاتالوگ درخواست پیش فاکتور درباره ما تماس با ما

 

 

 

کروماتوگرافی مایع چاپ E-mail

کروماتوگرافی مایع

مشاهده کاتالوگ درخواست پیش فاکتور درباره ما تماس با ما

 

 

 

دستگاه HPLC چاپ E-mail

دستگاه HPLC


دستگاه HPLC

مشاهده کاتالوگ درخواست پیش فاکتور درباره ما تماس با ما

 

 

 

 

شیشه آلات آزمایشگاهی چاپ E-mail

شیشه آلات آزمایشگاهی

 انواع شیشه آلات آزمایشگاهی


شیشه آلات آزمایشگاهی

مشاهده کاتالوگ درخواست پیش فاکتور درباره ما تماس با ما

 

 

 

عنوان
مشخصات 
ارلن دهانه تنگ
25ml
ارلن دهانه تنگ
50ml
ارلن دهانه تنگ
100ml
ارلن دهانه تنگ
200ml
ارلن دهانه تنگ
250ml
ارلن دهانه تنگ
300ml
ارلن دهانه تنگ
500ml
ارلن دهانه تنگ
1000ml
ارلن دهانه تنگ
2000ml
بشر کوتاه 25ml
بشر کوتاه 50ml
بشر کوتاه 100ml
بشر کوتاه 250ml
بشر کوتاه 400ml
بشر کوتاه 600ml
بشر کوتاه 1000ml
بشر کوتاه 2000ml
بالن ژوژه درب PPکلاس A 5ml
بالن ژوژه درب PPکلاس A 10ml
بالن ژوژه درب PPکلاس A 20ml
بالن ژوژه درب PPکلاس A 25ml
بالن ژوژه درب PPکلاس A 50ml
بالن ژوژه درب PPکلاس A 100ml
بالن ژوژه درب PPکلاس A 200ml
بالن ژوژه درب PPکلاس A 250ml
بالن ژوژه درب PPکلاس A 500ml
بالن ژوژه درب PPکلاس A 1000ml
بالن ژوژه درب PPکلاس A 2000ml
بورت ساده شير تفلوني B 25ml
بورت ساده شير تفلوني B 50ml
بورت ساده شير تفلوني B 100ml
پتري ديش آلمانی  80mm
پتري ديش آلمانی  100mm
پی پت میکرو لیتر 1
پی پت میکرو لیتر 10
پی پت میکرو لیتر 25
پی پت میکرو لیتر 100
پی پت میکرو لیتر 200
پی پت میکرو لیتر 500
پی پت میکرو لیتر 1000
دکانتور شير تفلوني   100ml
دکانتور شير تفلوني  250ml
دکانتور شير تفلوني  500ml
دکانتور شير تفلوني  1000ml
دکانتور شير تفلوني  2000ml
کرنومتر درجه يک   
کرنومتر در جه 2  
کرنومتر در جه 3  
سل شيشه اي 1/25*1/25*4/5  
سل شيشه اي 1/25*2/25*4/5  
سل شيشه اي 1/25*5/25*4/5  
کروزه نيکلي  درب دار uk 25cc
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 12*100
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 16*100
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 16*160
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 18*180
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 20*200
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 24*200
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 30*300
عنوان مشخصات 
مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش  5ml
مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش  10ml
مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش  25ml
مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش  50ml
مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش  100ml
مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش  250ml
مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش  500ml
مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش  1000ml
مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش  2000ml
بطری سفید مایعی
30ml
بطری سفید مایعی
60ml
بطری سفید مایعی
125ml
بطری سفید مایعی
250ml
بطری سفید مایعی
500ml
بطری سفید مایعی
1000ml
بطری سفید مایعی
5000ml
بطری سفید مایعی
10000ml
بطری سفید مایعی
20000ml
بطری رنگی مایعی 30ml
بطری رنگی مایعی 60ml
بطری رنگی مایعی 125ml
بطری رنگی مایعی 250ml
بطری رنگی مایعی 500ml
بطری رنگی مایعی 1000ml
بطری رنگی مایعی 2500ml
بطری رنگی مایعی 5000ml
بطری رنگی مایعی 10000ml
بطری رنگی مایعی 20000ml
بطری سفید پودری 30ml
بطری سفید پودری 60ml
بطری سفید پودری 125ml
بطری سفید پودری 250ml
بطری سفید پودری 500ml
بطری سفید پودری 1000ml
بطری سفید پودری 5000ml
بطری سفید پودری 10000ml
بطری سفید پودری 20000ml
بطری رنگی پودری 30ml
بطری رنگی پودری 60ml
بطری رنگی پودری 125ml
بطری رنگی پودری 250ml
بطری رنگی پودری 500ml
بطری رنگی پودری 1000ml
بطری رنگی پودری 2500ml
بطری رنگی پودری 5000ml
بطری رنگی پودری 10000ml
شيشه در پيچ دار قابل اتوکلاو 100
شيشه در پيچ دار قابل اتوکلاو 250
شيشه در پيچ دار قابل اتوکلاو 500
شيشه در پيچ دار قابل اتوکلاو 1000
باریل شیشه ای  5000ml
باریل شیشه ای  10000ml
باریل شیشه ای  20000ml
کروزه قوچ         p1      30ml
کروزه قوچ         p4       30ml
کروزه قوچ         p1     50ml
کروزه قوچ         p4      50ml
عنوان مشخصات 
دسیکاتور شیردار 180
دسیکاتور شیردار 210
دسیکاتور شیردار 240
دسیکاتور شیردار 300
دسیکاتور ساده 180
دسیکاتور ساده 210
دسیکاتور ساده 240
دسیکاتور ساده 300
قیف قوچ   4p 35ml
قیف قوچ   5p 35ml
قیف قوچ   5-1 60ml
قیف قوچ   5-1 100ml
قیف قوچ   5-1 130ml
قیف قوچ   5-1 250ml
قیف قوچ   5-1 500ml
قیف قوچ   5-1 1000ml
ست فیلتراسیون  250ml
ست فیلتراسیون  500ml
ست فیلتراسیون  1000ml
ست فیلتراسیون  2000ml
مخزن بورت رنگی   
مخزن بورت سفید   
لوله سانتی فیوژ زیماکس  10ml
لوله سانتی فیوژ زیماکس  15ml
ارلن خلاء 250ml
ارلن خلاء 500ml
ارلن خلاء 1000ml
ارلن خلاء 2500ml
ارلن روداژدار  125ml
بالن دو دهانه روداژ 500ml
بالن دو دهانه روداژ 1000ml
بالن دو دهانه روداژ 2000ml
بالن سه دهانه روداژ 500ml
بالن سه دهانه روداژ 1000ml
بالن سه دهانه روداژ 2000ml

عنوان
مشخصات
ستون خام آلمانی کلاس AS 10ml
ستون خام آلمانی کلاس AS 25ml
ستون خام آلمانی کلاس AS 50ml
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21 G1
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21 G2
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21 G3
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21 G4
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21 G1
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21 G2
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21 G3
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21 G4
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32 G1
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32 G2
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32 G3
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32 G4
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 32 G1
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 32 G2
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 32 G3
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 32 G4
مبرد حبابدار   
مبرد ساده   
مبرد مارپیچ   
بالن ژوژه Simax 10ml
بالن ژوژه Simax 20ml
بالن ژوژه Simax 25ml
بورت اتوماتیک دو شیر شیشه ای کلاس AS 10ml
بورت اتوماتیک دو شیر شیشه ای کلاس AS 25ml
بورت اتوماتیک دو شیر شیشه ای کلاس AS 50ml
بالن ته گرد روداژ 100ml
بالن ته گرد روداژ 250ml
بالن ته گرد روداژ 500ml

شیشه آلات آزمایشگاهی

 

ارلن بیودی
بشر فیلیپس
بشر دسته دار
بشر کوتاه
ارلن دهانه گشاد
ارلن خلاء خمره ای
ارلن مایر رداژدر
ارلن مایر خلأ
ارلن درپیچ دار بخارگیر
بالن تقطیر ته صاف رداژدار
بالن تقطیر ته گرد رداژدار
بالن ژوژه رنگی
بالن دو دهانه ته گرد رداژدار
بالن سه دهانه ته گرد رداژدار
بالن تقطیر با لوله جانبی
بالن خلاء 20 لیتری
بالن لوشاتلیه
بالن ژوژه 110 سی سی
بالن کجلدال
بالن دستگاه روتاری گلابی شکل
استوانه مدرج پایه شش گوش-مزور
استوانه مدرج پایه گرد - مزور
مزور هیدرومتری
مزور گیلاسی
دکانتور شیر تفلونی
دراپینگ فانل
پیپت ساده
پیپت سرنگی
پیپت ملانژور
پیپت اتوماتیک
پیپت پاستور
پیپت ژوژه
پیپتور
بورت ساده شیر تفلونی رنگی
مخزن بورت
بورت شیر موازی
بورت مخزن پلاستیکی
میکرو بورت
بطری درپیچ دار قطره چکان
باریل شیر دار
بطری خلاء
کروزه کوچ
بطری خلاء مدرج
بطری بیودی
لوله آزمایش
دسی کاتور ساده
دسی کاتور خلاء
قیف بوخنر
جار بی هوازی
خرطوم خلاء آبی
شیشه ساعت
مبرد حبابدار
لوله سانتریفیوژ
اسپری پاش
رابط ویگرو
قیف شیاردار
لوله نستلر
قیف جدا سازی
زانویی
ست سوکسوله
کریستالیزور
هاون شیشه ای
استوانه مدرج
سرنگ شیشه ای
لوله هماتوکریت
ست هولدر
ست کامل تست
ظرف توزین
ماکرو کجلدال
میکرو کجلدال
قاشقک توزین
کروزه
قرع انبیق
ویال های شیشه ای
کلاهک شیشه ای
ولتامتر قطره چکان
قطره گیر چپقی
کنوکسیون مایعات
ویسکوزیمتر
هیدرومتر
مبرد سوکسله
لوله یو شکل
و بسیاری محصولات دیگر

 

request_laboratory_equipments_tofico.ir.png

 

<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > آخر >>

نتایج 73 - 81 از 83

منوی اصلی

تماس سریع
آدرس دفتر
 تهران، خیابان دکترفاطمی
روبروی وزارت کشور
خیابان چهارم، پلاک 21، واحد 3

تلفن:  31 -88981429 -021
تلفکس:     88980309 -021
ایمیل:     tofico@tofico.ir

ساعات تماس تلفنی با شرکت
از 8 صبح تا 5 بعدازظهر
e-mail درسایر اوقات تماس با

عضویت
نام کاربری
کلمه عبور

فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت
 

© Copyright 2008. TOFICO . All rights reserved.